Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je trgovačko društvo HOSS d.o.o. za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 54, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081112106, osobni identifikacijski broj (OIB): 92365884395 (u daljnjem tekstu: „HOSS“).

HOSS kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO)

HOSS je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka. Sve Vaše upite, naš službenik za obradu osobnih podataka će ispitati te na iste nastojati, ako je moguće, odgovoriti u roku od 30 dana, pod uvjetom pravne osnovanosti Vašeg zahtjeva. Dinamika odgovora ovisi o naravi Vašeg upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita.

DPO: Borna Matković

Adresa: Radnička cesta 54, 10 000 Zagreb

Kontakt: info@hossworld.com

 

1.      Osobni podaci koje prikupljamo

 

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora koji sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

– osnovne osobne podatke (ime i prezime),

– osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa),

– podatke vezane uz korištenje web stranice www.hossworld.com,

– podatke vezane uz korištenje HOSS web shopa,

– podatke o vašoj geo-lokaciji koji mogu postati dostupni prilikom Vašeg pretraživanja i korištenja internetske stranice www.hossworld.com na temelju IP adrese ili GPS podataka o Vašem uređaju,

– podatke potrebne radi provedbe online plaćanja karticama prilikom kupnje na HOSS web shopu,

– ostale osobne podatke nužne za ostvarenje prava korisnika.

2.      Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

HOSS prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu a) izrade korisničkog profila na web stranici www.hossworld.com, b) zasnivanja kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude c) provedbe plaćanja karticama prilikom kupnje d) prijave na newsletter, e) komunikacije s Vama, f) analize načina na koji osobe (uključujući i Vas) upotrebljavaju naše usluge i sadržaje kako bismo ih poboljšali i razvili nove proizvode i usluge prilagođenije željama korisnika, g) ispunjavanja zakonskih i regulatornih obveza te u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja, h) u druge svrhe uz Vaš pristanak.

Vaše osobne podatke nećemo objavljivati javnosti. Vodimo brigu o tome kome dajemo Vaše podatke te iste nećemo objavljivati trećim stranama u njihove vlastite neovisne marketinške ili poslovne svrhe bez Vašeg pristanka. Podatke prikupljene prilikom registracije na www.hossworld.com, odnosno kreiranjem Vašeg korisničkog profila, obrađivat će ovlašteni djelatnici HOSS-a, ovlaštene osobe povezanih društava HOSS grupacije u svijetu, kao i određeni ugovorni partneri HOSS-a isključivo u gore navedene svrhe, te isti nisu ovlašteni obrađivati ni u jednu drugu svrhu bez Vaše prethodne privole ili ako za obradu ne postoji zakonska i/ili ugovorna osnova.

3.      Pristup osobnim podacima

HOSS poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima te poslovnim partnerima. Sve treće osobe, osim državnih tijela i tijela javne vlasti, su dužne u tom slučaju osobne podatke obrađivati isključivo prema uputama HOSS-a.

4.      Sigurnost i prijenos osobnih podatak

HOSS je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

HOSS djeluje na globalnoj razini i može prenijeti Vaše podatke povezanim društvima ili trećim osobama na lokacijama diljem svijeta u svrhe opisane u ovim Pravilima privatnosti.  Vaši podaci obrađuju se unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

5.      Prava korisnika

U svakom trenutku imate pravo od HOSS-a zatražiti sljedeće:

 1. Pravo na pristup Vašim osobnim podacima

U svakom trenutku od HOSS-a možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, odnosno zatražiti informacije o svrsi obrade Vaših osobnih podataka, skupine Vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana s kojima se Vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke, kao i način prikupljanja podataka koji nisu prikupljeni izravno od Vas.

 • Pravo na ispravak osobnih podataka

U slučaju netočnih podataka, od HOSS-a možete zatražiti odgovarajući ispravak, a u slučaju nepotpunosti, njihovu dopunu. HOSS će Vas obavijestiti o ispravku Vaših osobnih podataka.

 • Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

U bilo kojem trenutku od HOSS-a možete zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, a HOSS ima obvezu obrisati Vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti za brisanje podataka propisani Općom uredbom o zaštiti podataka. Pravo na brisanje ne primjenjuje se kad je obrada osobnih podataka posljedica zakonske obveze HOSS-a. O brisanju Vaših osobnih podataka HOSS će vas izvijestiti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, a o izvršenom brisanju će obavijestiti i eventualne primatelje osobnih podataka.

 • Pravo na kopiju osobnih podataka

HOSS osigurava kopiju osobnih podataka koje obrađuje, a pravo na dobivanje kopije svojih osobnih podataka možete ostvariti pod uvjetom da izdavanje kopije ne utječe negativno na prava i slobode drugih ispitanika

 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

U određenim slučajevima, može se od HOSS-a zatražiti ograničenje obrade, npr. u slučaju kada se osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje potrebno za njihovu provjeru, kada se smatra da je obrada nezakonita, a protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je uložen prigovor na obradu. Ako se uspije ishoditi ograničenje obrade, HOSS je dužan obavijestiti ispitanika o postavljanju i o ukidanju tog ograničenja.

 • Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor HOSS-u na obradu svojih osobnih podataka. HOSS će o Vašem prigovoru odlučiti u roku od mjesec dana od dana njegova zaprimanja. Svoja naprijed navedena prava možete ostvariti na sljedeći način:

 • dostavom pisanog zahtjeva na adresu: Ilica 146, 10 000 Zagreb
 • porukom elektroničke pošte na e-mail: info@hoss-moebel.de
 • Pravo na pritužbu

Na odluku HOSS-a kojom se odlučuje o nekom od Vaših prava vezanih za zaštitu  osobnih podataka moguće je uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

6.      Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

 • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se 10 godina od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)
 • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljenih na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

7.      Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge izmjere, dostava, montaže i povrata

Za potrebe pružanja usluge izmjere, dostava, montaže i povrata robe HOSS prikuplja sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresa isporuke ili preuzimanja robe
 • broj telefona i/ili mobilnog telefona
 • informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje.

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašteni su od strane HOSS-a za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

8.      Kolačići (“cookies“) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo korisnika od strane internetske stranice koju Kupac posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke korisnika te postavke za internetsku stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. HOSS koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža HOSS web stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i sl.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internetskog preglednika. Korištenjem internetskih stranica www.hossworld.com bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo korisnika, korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu korisnika bit će onemogućeno, a korisnik će i nadalje biti u mogućnosti koristiti internetsku stranicu www.hossworld.com, s time da mu pojedine mogućnosti internetske stranice neće biti dostupne.

 • Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da Internet stranice www.hossworld.com i Internet trgovinu koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. HOSS kao niti bilo koja osoba povezana s HOSS-om ne jamče ni na koji način da upotreba Internet stranice www.hossworld.com neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, HOSS nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom Internet stranice www.hossworld.com , kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda osobito fotografija proizvoda prikazanih putem predmetnih Internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

HOSS ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja Internet stranice www.hossworld.com , djelomično ili u cijelosti.

HOSS nije odgovoran za sadržaj kojeg Korisnik ili treća osoba može postaviti na Internet stranici www.hossworld.com .

 1. Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. 

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

 1. Naknada štete

Korisnik korištenjem Internet stranice www.hossworld.com i Internet trgovine izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim HOSS-a, njegove podružnice, njegova povezana društva, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetske stranice www.hossworld.com i internet trgovine od strane korisnika.